SOULA NOTOS
Een gedicht over woorden

WIE BEN IK?

Allochtoon
Buitenlander
Gastarbeider
Ontheemde
Gedoogde
Asielzoeker
Vluchteling - economisch politieke
Illegaal
Medeburger
Medelander
Migrant

VREEMDELING

etnische minderheid
culturele minderheid
religieuze minderheid

VREEMDELING

nieuwkomer
oudkomer
statushouder
rijksgenoot
repatriant
remigrant, immigrant, emigrant
Gezinsvormer
Gezinshereniger
Volgmigrant

Bicultureel

Gelukszoeker
Gelukszoeker
Gelukszoeker

Arbeidsmigrant
Huwelijksmigrant
Kennismigrant

Onuitzetbare uitgeprocedeerde
asielzoeker
die illegaal
wordt.

En niemand heeft mij gevraagd hoe ik heet.

© Soula Notos